Ενήλικη ζωή

Τα χρόνια νοσήματα όπως η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά και ο σακχαρώδης διαβήτης αναγνωρίζονται πλέον ως μείζον ζήτημα υγείας στην ενήλικη ζωή. Τα νοσήματα αυτά αποδίδονται ως ένα βαθμό ή και εξολοκλήρου στις συνήθειες διατροφής.

Η υπερβολική πρόσληψη ενέργειας, η διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, η χαμηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και φυτικών ινών και συνήθειες όπως το κάπνισμα και το αλκοόλ φαίνεται να είναι οι συνήθεις ύποπτοι.

Ωστόσο, η εγκαθίδρυση υγιεινών συνηθειών διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων και εξασφαλίζει διατήρηση της υγείας, περιορισμό των παραγόντων κινδύνου και ποιότητα ζωής.

Χτίζουμε υγιεινές συνήθειεσ … όχι απαγορεύσεις!

Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής Μπακόπουλος Διαιτολόγος

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι:

  • η διατροφική εκπαίδευση των ενηλίκων και η βήμα – βήμα καθοδήγηση προς την υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής.
  • η διατροφική αξιολόγηση και καθορισμών των ιδιαίτερων αναγκών
  • ο σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής βάση των προτιμήσεων σας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και την αντιμετώπιση ελλείψεων.
  • η διατροφική παρέμβαση για τη διαχείριση του σωματικού βάρους και την αντιμετώπιση των συνοδών νοσημάτων
  • ο σχεδιασμός ευέλικτων προγραμμάτων διατροφής κατάλληλων για εργαζόμενους, φοιτητές, άτομα με πιεσμένο ή κυλιόμενο ωράριο.