Αύξηση σωματικού βάρους

Η αύξηση σωματικού βάρους, όταν είναι απαραίτητη, μπορεί να αποτελεί πρόκληση!

Η κατάλληλη διατροφή για αύξηση βάρους απαιτεί πλήρως εξατομικευμένη προσέγγιση. Η αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης (των θερμίδων που προσλαμβάνετε) μέσω θρεπτικών και θερμιδικά πυκνών τροφίμων, ο χρονισμός των γευμάτων, η επιλογή των κατάλληλων σνακ, οι συνδυασμοί και η ποικιλία των τροφίμων μπορούν να σας οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου σας.

Αντίθετα, η συνήθης τακτική, της υπερκατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων πλούσιων σε ζάχαρη και «κενές θερμίδες» επηρεάζει αρνητικά την υγεία σας.

Να θυμάστε! Όπως και σε μία διατροφή για μείωση βάρους, έτσι και στη διατροφή για αύξηση βάρους έμφαση πρέπει να δίνεται στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα της των τροφίμων.

Διατροφή Για Αύξηση Βάρους Μπακόπουλος

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι:

  • η αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης μέσω θρεπτικών τροφών η οποία θα οδηγήσει σε υγιή αύξηση βάρους
  • ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου διαιτολογίου με στόχο την αύξηση βάρους σύμφωνα με τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και την καθημερινότητα σας
  • η διατροφική εκπαίδευση σχετικά με τη συχνότητα, την ποσότητα και το χρονισμό γευμάτων ώστε να επιτευχθεί επάρκεια ενέργειας και θρεπτικών συστατικών
  • η παροχή συνταγών, διατροφικών tips και οδηγιών για την πιο εύκολη κατανάλωση τροφής που χαρακτηρίζεται συχνά δύσκολη σε τέτοιες περιπτώσεις
  • η συνεχής παρακολούθηση μέσω ανάλυσης σύστασης σώματος με στόχο τον έλεγχο της προόδου και την επίτευξη του στόχου.