Ανάλυση σύστασης σώματος

με Tanita MC 980 Plus

Η συσκευή Tanita MC980 Plus, αποτελεί το απόλυτο εργαλείο για μια πραγματικά εξατομικευμένη διάγνωση. Βασίζεται στην μη επεμβατική τεχνολογία βιοηλεκτρικής εμπέδησης πολλαπλών συχνοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της μέτρησης ένα μικρής έντασης εναλλασσόμενο ρεύμα εφαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα. Ως εκ τούτου, δημιουργείται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και μετράται η αγωγιμότητά του σώματος. 

Λόγω της διαφορετικής περιεκτικότητάς τους σε νερό και ηλεκτρολύτες οι ιστοί του ανθρώπινου σώματος έχουν διαφορετική αγωγιμότητα. Έτσι, ιστοί όπως οι μύες οι οποίοι είναι πλούσιοι σε νερό και ηλεκτρολύτες έχουν υψηλή αγωγιμότητα. 

Αντιθέτως, το σωματικό λίπος λόγω της μικρής περιεκτικότητάς του σε νερό παρουσιάζει χαμηλή αγωγιμότητα. Ως αποτέλεσμα με μία μόνο μέτρηση διάρκειας μόλις 30’’ μπορείτε να έχετε μία πλήρης ανάλυση σύστασης σώματος.

Η χρήση 6 συχνοτήτων και οι ποιο πρόσφατοι αλγόριθμοι της Tanita MC980 Plus επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Αποτελέσματα

 • βάρος
 • το ποσοστό λίπους (%)
 • λιπώδη μάζα σε κιλά
 • μυϊκή μάζα
 • οστική μάζα
 • μεταβολική ηλικία
 • βασικός μεταβολισμός (RMR)
 • σπλαχνικό λίπος
 • συνολικά υγρά του σώματος
 • παρουσία οιδήματος, κατακράτησης ή αφυδάτωσης κ.α

Παράλληλα, η συσκευή Tanita MC980 Plus τμηματική ανάλυση μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε λεπτομερή αποτελέσματα για κάθε χέρι και πόδι ξεχωριστά αλλά και για τον κορμό.

Τέλος, η συγκεκριμένη συσκευή είναι πιστοποιημένη για ιατρικές εφαρμογές και δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού του δείκτη σαρκοπενίας, ενός δείκτη κρίσιμης σημασίας για τους ηλικιωμένους.

Προϋποθέσεις της μέτρησης

Με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και επαναληψιμότητα των μετρήσεων πριν από κάθε μέτρηση θα πρέπει να ακολουθούνται τα εξής

 • Αποχή από την κατανάλωση φαγητού και υγρών για τουλάχιστον 4 ώρες πριν τη μέτρηση.
 • Αποχή από την κατανάλωση αλκοόλ για 8–12 ώρες.
 • Αποχή από έντονη άσκηση ή φυσική δραστηριότητα τις τελευταίες 8–12 ώρες.
 • Απουσία μεταλλικών αντικειμένων όπως κοσμήματα, αξεσουάρ, ζώνη τα οποία έρχονται σε επαφή με το δέρμα.
 • Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να βρίσκονται στην ίδια φάση του κύκλου της έμμηνου ρύσεως.
 • Η μέτρηση πρέπει να γίνεται σε θερμο-ουδέτερο περιβάλλον και η θερμοκρασία του σώματος πρέπει να είναι κανονική.
 • Ο ρουχισμός πρέπει να είναι ελαφρύς κι αν είναι δυνατόν παρόμοιος κάθε φορά που επαναλαμβάνεται η μέτρηση.

Λογισμικό απεικόνισης μετρήσεων

Όλες οι παραπάνω μετρήσεις καταχωρούνται σε εξειδικευμένο λογισμικό μέσω του οποίου έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη της πορείας σας και τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα σας από συνεδρία σε συνεδρία.

Παράλληλα, μπορείτε να έχετε πολλαπλές, αναλυτικές εκτυπώσεις των αποτελεσμάτων σας ώστε να κατανοήσετε πλήρως τις μετρήσεις και την πορεία σας.

Ακόμη, για του μικρούς μας φίλους παρέχεται η δυνατότητα παιδικών εκτυπώσεων οι οποίες είναι πιο ευχάριστες, φιλικές και πιο εύκολα κατανοητές.

Υπολογισμός ποσοστού λίπους με Δερματοπτυχόμετρο

Μία συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος υπολογισμού του ποσοστού λίπους είναι η μέτρηση των δερματικών πτυχών με τη χρήση δερματοπτυχόμετρου.
Η μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση του πάχους μιας δερματικής πτυχής σε διάφορα ανατομικά σημεία του σώματος. Αφού λοιπόν μετρηθεί το πάχος των δερματικών πτυχών οι μετρήσεις μπορούν να μεταφραστούν σε ποσοστό λίπους με τη χρήση των κατάλληλων εξισώσεων.

Οι αλλαγές στο πάχος των πτυχών αυτών μπορούν να μας δώσουν μια πολύ σαφή και αξιόπιστη εικόνα για της μεταβολές του ποσοστού λίπους στο σώμα σας.

Η μέθοδος της δερματοπτυχομέτρησης αξιοποιείται ξεχωριστά αλλά και σε συνδυασμό με τη μέθοδο βιοηλεκτρικής εμπέδησης ωστόσο εντός του γραφείου η μέτρηση αυτή αξιοποιείται κυρίως σε αθλητές και αθλούμενους.

Μέτρηση του βασικού μεταβολισμού με Quark RMR

Αλήθεια πόσο γρήγορος είναι ο μεταβολισμός σας;

Ως βασικός μεταβολισμός ηρεμίας (RMR) ορίζεται η ενέργεια που δαπανά το ανθρώπινο σώμα για να εκτελέσει τις βασικές του λειτουργίες (π.χ. αναπνοή) του σε κατάσταση ηρεμίας. 

Η ενέργεια αυτή αντιπροσωπεύει το 60–75% της συνολικής ενέργειας που δαπανά κάποιος ημερησίως.

Ο βασικός μεταβολισμός ηρεμίας αποτελεί θεμέλιο λίθο για το σχεδιασμό μιας διατροφικής παρέμβασης. Ως εκ τούτου, η σωστή εκτίμηση του βασικού μεταβολισμού επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του διατροφικού πλάνου.

Συνήθως, η εκτίμηση του βασικού μεταβολισμού γίνεται με τη χρήση εξισώσεων.

Στο χώρο μας η εκτίμηση γίνεται με τη χρήση του πιο σύγχρονου εξειδικευμένου , επαγγελματικού εξοπλισμού. Έτσι, την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δίνει με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία το Quark RMR.

Το Quark RMR αποτελεί τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό σχεδιασμένο να επιτρέπει την ακριβή μέτρηση του βασικού μεταβολισμού ηρεμίας, με μη επεμβατικό τρόπο, μέσω της κατανάλωσης οξυγόνου και της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα που συμβαίνει κατά την αναπνοή.

Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός πως κατά την οξείδωση (καύση) της τροφής χρησιμοποιείται οξυγόνο και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης μετράται ο όγκος του προσλαμβανόμενου οξυγόνου και του αποβαλλόμενου διοξειδίου του άνθρακα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Στη συνέχεια, γνωρίζοντας πως για κάθε λίτρο οξυγόνου που  χρησιμοποιεί ο οργανισμός, παράγονται περίπου 5 θερμίδες μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια της θερμίδες που δαπανώνται ημερησίως.

Παράλληλα, χρησιμοποιώντας τη συσκευή Quark RMR μπορούμε να υπολογίσουμε και το Αναπνευστικό Πηλίκο (Α.Π) δηλαδή, την αναλογία των θρεπτικών συστατικών (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπος) που δαπανά (καίει) το σώμα σας κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Πιο απλά, μπορείτε να γνωρίζεται αν δαπανάτε περισσότερο λίπος, υδατάνθρακες ή πρωτεΐνες!

Πώς γίνεται η μέτρηση βασικού μεταβολισμού;

Κατά τη διάρκεια της μέτρησης δεν έχετε παρά να ξαπλώσετε αναπαυτικά στο φιλικό και ευχάριστο χώρο που επιμεληθήκαμε για εσάς και να αναπνέεται μέσω μιας μάσκας σιλικόνης. Η δίαρκεια της μέτρησης κυμαίνεται στα 12 – 15 λεπτά.

Μέτρηση Ύψους

Η μέτρηση του ύψους αποτελεί μια απλή αλλά ιδιαίτερα σημαντική μέτρηση. Το αποτέλεσμα της μέτρησης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ΔΜΣ και την κατηγοριοποίηση του ατόμου ως ελλειποβαρές, φυσιολογικό, υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Επιπλέον, στις περιπτώσεις παιδιών ή εφήβων αξιοποιείται για την εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης.

Μέτρηση Περιφερειών του Σώματος

Η μέτρηση περιφερειών του σώματος αποτελεί μια σημαντική διαδικασία. Μπορεί να μας δώσει στοιχεία για το μέγεθος του σκελετού ενός ατόμου, για την κατανομή του λίπους στο σώμα αλλά και για τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέχει ένα άτομο για την εμφάνιση παθήσεων που σχετίζονται με το υπερβάλλον βάρος.
Η μετρήσεις γίνονται με ειδική, μη εκτατή ταινία και διαρκούν μόλις λίγα λεπτά.

Κυριότερες μετρήσεις περιφερειών του σώματος είναι:

 • η περιφέρεια μέσης
 • η περιφέρεια ισχίου
 • η περιφέρεια καρπού
analisi_sistasis_somatos_bakopoulos-diaitologos

Προπλάσματα τροφίμων για εκπαίδευση & αξιολόγηση

Η διατροφική εκπαίδευση αποτελεί τη βάση της συνεργασίας μας και το κύριο μέλημά μας από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Μέρος της διατροφικής εκπαίδευσης αποτελεί η εξοικείωση με τα προπλάσματα τροφίμων.

Πρόκειται για αληθοφανή μοντέλα με μέγεθος και οπτικά χαρακτηριστικά όμοια με αυτά των τροφίμων που απεικονίζουν.

Αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο διατροφικής εκπαίδευσης αφού καθιστούν εύκολο τον υπολογισμό της ποσότητας του εκάστοτε τροφίμου.

Έντυπο υλικό για διατροφική εκπαίδευση

Σε κάθε συνεδρία μας θα λαμβάνεται έντυπο ενημερωτικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες σας. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει poster, sous plat, ενημερωτικά έντυπα, infographics και βιβλία τα οποία σας παρέχουν πολύτιμες γνώσεις. Με τον τρόπο αυτό σας βοηθούν να κάνετε τη διατροφική σας καθημερινότητα πιο εύκολη.