Ομαδικές συνεδρίες

Η ομάδα έχει δύναμη! Οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας με τους ίδιους στόχους και επιδιώξεις μπορούν να αποφέρουν θεαματικά αποτελέσματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στο χώρο μας οργανώνουμε και πραγματοποιούμε ομαδικές συνεδρίες. Πρόκειται για ομάδες 3-6 ατόμων όπου εφαρμόζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πέρα από τη Δίαιτα».

Η μέθοδος βασίζεται απόλυτα στη διατροφική εκπαίδευση του ατόμου στο φυσιολογικό τρόπο διατροφής, στη θετική αυτό-εκτίμηση και στη θετική στάση απέναντι στην εικόνα σώματος. Επιπλέον, συμβάλει στην αποδοχή του εαυτού και της εικόνας σώματος.

Ως αποτέλεσμα έχει τη μείωση του βάρους με σταθερούς ρυθμούς, όχι μέσα από πρόγραμμα δίαιτας αλλά μέσω διατροφικής εκπαίδευσης και εγκαθίδρυσης νέων υγιεινών συνηθειών και στάσεων απέναντι στο φαγητό.

Δείτε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πέρα από τη Δίαιτα».